Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Współpracownicy z innych jednostek arrow dr Monika Jabłońska  
19.05.2019.
dr Monika Jabłońska

dr Monika Jabłońska

opiekunowie naukowi: dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. dr hab. Jerzy Podracki

WYKSZTAŁCENIE

1999-2004 - studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW

2004 - tytuł magistra filologii polskiej na podstawie pracy "Komunikatywność serwisu informacyjnego Programu Trzeciego Polskiego Radia", promotor: prof. dr hab. J. Podracki

2006-2009 - studia licencjackie w Wyższej Szkole Olympus o kierunku filologia angielsko-rosyjska

2009 - tytuł licencjata na podstawie pracy "Using Literary Texts in Teaching English in Primary School", promotor: dr Maria Woźniak

2010-2016 studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego UW (opiekun naukowy: dr hab. E. Wierzbicka-Piotrowska)

2017 - stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy "Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne na przełomie XX i XXI wieku", promotor: dr hab. E. Wierzbicka-Piotrowska

PRACA NAUKOWA

a) publikacje

Jabłońska M., (2012), Proces przekształceń konstrukcji syntetycznych w połączenia przyimkowe [w:] Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW, Warszawa, (wydanie elektroniczne).

Jabłońska M., (2012), Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim [w:] IV Studenckie Forum Badań nad Językiem. Teksty pokonferencyjne.

Jabłońska M., (2013), Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim [w:] Ruch w języku – język w ruchu, red. M. Maciołek, K. Lisczyk-Kubina, Katowice, s. 49-59.

Jabłońska M., (2014), Warianty analityczne konstrukcji celownikowych w języku polskim [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 17, Redher P. und Smirnov I. s. 63-73.

Jabłońska M., (2014), Analiza wariantów analitycznych polskich konstrukcji narzędnikowych pochodzących z Narodowego Korpusu Języka Polskiego [w:] Kresa M. (red.), Młodzi o języku, Warszawa, s. 89-100.

Jabłońska M., (2015), Konstrukcje syntetyczne i analityczne w języku trzech pokoleń: dzieci, rodziców i dziadków [w:] Dialog Pokoleń, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa, s. 123-130.

Jabłońska M., (2015), Podległy komuś czy *„pod kogoś”? Wybrane polskie konstrukcje syntetyczne i analityczne jako przykłady synonimii składniowej [w:] Pojęcia zapisane w języku, red. M. Falkowska, K. Waszakowa, Warszawa, s. 206-216.

Jabłońska M.,(2016), Konstrukcje przyimkowe jako jeden z przejawów analityczności polszczyzny [w:] "Poradnik Językowy" nr 8, s. 75-89.

Jabłońska M., (2017), Asystent dawniej i dziś [w:] "Poradnik Językowy" nr 10, s. 86-92.

Jabłońska M., (2017), Fleksja, [w:] Gramatyka opisowa języka polskiego w ćwiczeniach, M. Chojnacka-Kuraś, M. Falkowska, C. Heliasz-Nowosielska, M. Jabłońska, A. Wójcicka, Warszawa, s. 47-79, 151-173.

Jabłońska M., (2018), Jak to działa? Języki świata, Warszawa.

redakcja tomu Dialog Pokoleń

b) konferencje

(2011) Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim, IV Studenckie Forum Badań nad Językiem, Warszawa.

(2011) Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim, konferencja "Język w ruchu, ruch w języku", Katowice.

(2012) Przyimkowe konstrukcje analityczne we współczesnej polszczyźnie, konferencja "Język, komunikacja, media - tradycje i perspektywy, Wrocław.

(2012) Proces przekształceń konstrukcji syntetycznych w połączenia przyimkowe, Poza, Warszawa.

(2012) Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim, Zebranie IJP, Warszawa.

(2012) Czy "nauczycielka od polskiego" to "nauczycielka polskiego"?, V Studenckie Forum Badań nad Językiem, Warszawa.

(2012) Analityczne warianty konstrukcji celownikowych, Międzynarodowa konferencja "Polislav", Zurych.

(2013) Analityczne warianty konstrukcji z narzędnikiem, Młodzi o języku. Ogólnopolska konferencja organizowana przez koło naukowe "Twarde Jery", Warszawa.

(2013) Analityczne warianty konstrukcji biernikowych, Międzynarodowa konferencja "Polislav", Kijów.

(2014) Tendencja do analityczności w języku polskim, Międzynarodowa konferencja online, Warszawa.

(2014) Analityczne warianty konstrukcji dopełniaczowych, Międzynarodowa konferencja "Polislav", Budapeszt.

(2014) Kognitywne aspekty synonimii składniowej na przykładzie par konstrukcji syntetycznej i analitycznej we współczesnej polszczyźnie, Konferencja polsko-czeska, Warszawa.

(2014) Konstrukcje syntetyczne i analityczne w języku trzech pokoleń: dzieci, rodziców i dziadków, Konferencja „Dialog pokoleń”, Warszawa.

(2015) Analytical variant forms of synthetic constructions in Polish, Międzynarodowa Konferencja Slavic Linguistic Society, Heidelberg.

(2015) Minister od historii i nauczyciel od historii - taka sama czy inna historia?, Międzynarodowa konferencja "Polislav", Warszawa.

(2016) Nowe konstrukcje analityczne w tekstach współczesnej polszczyzny, konferencja Dialog Pokoleń, Warszawa.

(2016) Zmiana walencji czasownika jako jeden z przejawów tendencji do analityzacji w języku polskim, międzynarodowa konferencja "Badanie walencji czasownika w krajach słowiańskich dawniej i dziś", Warszawa

(2017) Zmiany semantyczne wyrazów a tendencja analityczna, konferencja "Stare i nowe słowa w różnych typach dyskursu", Sejny

c) uczestnictwo w projektach

Gramatyka opisowa języka polskiego w testach i zadaniach egzaminacyjnych.
Dialog Pokoleń

d) członkostwo w towarzystwach naukowych (polskich i zagranicznych)

- członek międzynarodowej grupy Polislav;
- członek SLS (Slavic Linguistics Society).

 
« poprzedni artykuł
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk