Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Pracownicy arrow dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska  
19.05.2019.
dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

ŻYCIORYS NAUKOWY

2013 - adiunkt w Instytucie Języka Polskiego
2012 - kolokwium habilitacyjne, zakończone uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego na podstawie książki Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne. 
2001 - starszy wykładowca w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW;
1990 - 1994 - lektor języka polskiego na uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie;
1982 - adiunkt;
1981 - obrona pracy doktorskiej nt: Synonimia składniowa polskich konstrukcji werbalnych o znaczeniu przyczynowo-skutkowym. Promotor: prof. Danuta Buttler);
1977 - asystent;
1976 - asystent stażysta;
1976 - obrona pracy magisterskiej nt: Walencja czasowników o znaczeniu 'mówić', promotor: prof. Danuta Buttler; dyplom z wyróżnieniem;
1971 - 1976 - studia na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA POZA UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

1981-1990 - Zajęcia na wakacyjnych kursach języka i kultury polskiej dla cudzoziemców organizowanych przez „Polonicum”
1982 - Wykład dla studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej n. t.: „Nowomowa i jej wpływ na świadomość Polaków”
1986 - Wykłady z kultury języka dla oficerów WP
1989 - Wykłady z kultury języka dla pracowników Ministerstwa Finansów
od 1996 - Wykłady, ćwiczenia i konwersatoria dla studentów Akademii Humanistycznej im. Giejsztora w Pułtusku
od 2004 - rzeczoznawca MEN
2006 - Wykłady z kultury języka dla studentów Wydziału Polonistyki, Dziennikarstwa i Kulturoznawstwa Wyższej Warszawskiej Szkoły Humanistycznej
Od 2007 - Wykłady i warsztaty ze sztuki prowadzenia sporów dla uczestników kursów „Retoryka praktyczna”, Instytut Badań Literackich PAN.
Od 2008 Wykłady z kultury języka i warsztaty redaktorskie dla uczestników kursów dla tłumaczy organizowanych przez Instytut Badań Literackich PAN
2010 - Wykłady i warsztaty z kultury języka dla pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
od 2011 – Wykłady nt. „Język korespondencji urzędowej” dla pracowników Narodowego Banku Polskiego.
Od 2012 - Wykłady i warsztaty z kultury języka oraz z poprawności pism urzędowych dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych
2013 - Wykłady z kultury języka w Polskim Instytutucie Dyplomatycznym im. I. Paderewskiego
2014 - Warsztaty z kultury języka dla uczniów gimnazjów i liceów w Sejnach (maj), w Dąbrowie Białostockiej (październik), w Zagnańsku (wrzesień).
2014 - Wykład pt. „Henryk Friedrich i jego praca o nazwach północnych okolic Warszawy” w Mareckim Domu Kultury.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

2011-2013 - coroczne tygodniowe wyjazdy do Rzymu z wykładami dla studentów polonistyki Uniwersytetu Rzymskiego „Sapienza”
2007-2012 - tygodniowe wyjazdy do Wilna z wykładami z kultury języka polskiego, wygłaszanymi na Uniwersytecie Wileńskim i na Pedagogicznym Uniwersytecie Wileńskim w ramach programu „Erasmus-Sokrates”
2003 - stypendium fundacji DAAD (Niemcy)
1997-2007 - udział w pracach międzynarodowej grupy slawistów "Polyslav".
1992 - 1997 - udział w pracach międzynarodowej grupy badawczej "Morfosintassi delle lingue slave";
1996 - trzymiesięczne stypendium naukowe fundacji "Tempus" we Włoszech (uniwersytet La Sapienza w Rzymie);
1988 - roczne stypendium naukowe w USA (uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie, Penn State University w Erie, uniwersytet w Urbana-Champain), m.in. udział w Summer Workshop on Russia and East European Studies;
1982 - miesięczne stypendium naukowe w Macedonii (uniwersytet w Skopje).
1982 - semestralne stypendium w USA (Uniwersytet Indiana) - niezrealizowane z powodu ogłoszenia stanu wojennego w Polsce

WYKŁADY NA UCZELNIACH ZAGRANICZNYCH

2011 - trzy wykłady na temat języka polskiego: „Linguistica imagine del mondo in polacco”, „Le tendenze evolutive della lingua polacca contemporanea”, “La funzione persuasiva delle categorie grammaticale della lingua polacca”, Università „La Sapienza” (Włochy)
2010 - cykl wykładów z kultury języka polskiego dla studentów Centrum Polonistycznego przy Uniwersytecie Wileńskim (Litwa)
2008 - „Norma języka polskiego i jej kodyfikacja” – wykład dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie (Litwa)
2007 - wykład inauguracyjny na otwarcie „Warsztatów polonistycznych dla nauczycieli szkół polskich za granicą” na temat „Nowe zjawiska językowe we współczesnej polszczyźnie”, Instytut Polski w Wiedniu (Austria)
1992 - cykl wykładów na temat „Język w kulturze polskiej”, Università „La Sapienza”, Dipartimento delle Lingue Slave (Włochy)
1988 - „Current Trends In Contemporary Polish” - wykład dla studentów i pracowników  Department of Slavonic Languages, University of Illinois in Urbana-Champain (USA).
1988 - “Women’s literature in Poland” – wykład dla studentów PennState University in Erie (USA)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1981 - nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską pt: Synonimia składniowa polskich konstrukcji werbalnych o znaczeniu przyczynowo-skutkowym
1986 - nagroda Rektora UW za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki
2001 - Nagroda „Edukacja 2001” za podręcznik „Rozwinąć skrzydła”, Wydawnictwo „Nowa Era” 2000
2011 - Nagroda Rektora UW za książkę „Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne”

WYBÓR PUBLIKACJI

Książki i podręczniki

2014, Henryk Friedrich – „Nazwy miejscowe północnych terenów Warszawy”, wstęp, przypisy, opracowanie edytorskie tekstu z 1933r.
2011, Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne, Wydawnictwa UW, Warszawa.
2010, Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe dla klasy 6 szkoły podstawowej, WSiP,  Warszawa.
2009, Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe dla klasy 5 szkoły podstawowej, WSiP,  Warszawa.
2008, Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe dla klasy 4 szkoły podstawowej, WSiP,  Warszawa.
2008, Podstawy stylistyki i retoryki, (współautorstwo z Adamem Wolańskim i Dorotą Zdunkiewicz-Jedynak), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2006, Pięć minut przed egzaminem pisemnym z podręcznikiem „Wśród znaków kultury – Stylistyka”, (współautorstwo z Haliną Karaś). Wydawnictwo MAC-Edukacja.
2005, Jak przygotować prezentację maturalną z podręcznikiem „Wśród znaków kultury – Retoryka”, Wydawnictwo MAC-Edukacja, Kielce.
2004, Wśród znaków kultury - Stylistyka, podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III  liceum ogólnokształcącego   (współautorstwo z Haliną Karaś), Wydawnictwo MAC-Edukacja, Kielce.
2003, Wśród znaków kultury - Kultura języka, podręcznik do kształcenia językowego dla klasy II liceum ogólnokształcącego (współautorstwo z Haliną Karaś), Wydawnictwo MAC – Edukacja, Kielce.
2003, Plan  dydaktyczny  z  komentarzem  -   "Rozwinąć  skrzydła  -  gimnazjum  klasa  3" (współautorstwo z Teresą Michałkiewicz), Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa.
2002, Wśród znaków kultury – Retoryka,  podręcznik do kształcenia językowego dla klasy I liceum ogólnokształcącego (współautorstwo z Haliną Karaś), Wydawnictwo MAC - EDUKACJA, Kielce.
2002, Wśród znaków kultury - program  kształcenia literacko-kulturowego i językowego w zakresie podstawowym  (współautorstwo z Elżbietą Brandeburską i Barbarą Wnuk-Gełczewską, autorstwo części poświęconej kształceniu językowemu),  Wydawnictwo MAC Edukacja, Warszawa.
2002, Plan  dydaktyczny  z  komentarzem  -   "Rozwinąć  skrzydła  -  gimnazjum  klasa  2" (współautorstwo z Teresą Michałkiewicz), Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa.
2002, Rozwinąć skrzydła - kształcenie językowe, podręcznik do języka polskiego dla klasy III gimnazjum, Nowa Era, Warszawa;
2002, Wśród znaków kultury - program nauczania języka polskiego do liceum ogólnokształcącego (współautor), Warszawa.
2001, Język polski w gimnazjum - poradnik metodyczny, (współautor), Warszawa;
2001, Rozwinąć skrzydła - kształcenie językowe, podręcznik do języka polskiego dla klasy II gimnazjum, Nowa Era, Warszawa;
2000, Rozwinąć skrzydła - kształcenie językowe, podręcznik do języka polskiego dla klasy I gimnazjum, Prószyński i S-ka, Warszawa;
2000, Rozwinąć skrzydła - program nauczania języka polskiego dla klas I-III gimnazjum, Prószyński i S-ka, (współautor), Warszawa;
1992, Interpunkcja na co dzień, Bydgoszcz;
1991, Synonimia składniowa konstrukcji przyczynowo-skutkowych we współczesnej polszczyźnie, "Polono-Slavica Varsoviensia", Wydawnictwa UW, Warszawa.

Artykuły

2014, Trzy modele pierwszej lekcji języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum”, nr 16.
2014, Metodologia językowego obrazu świata w nauczaniu szkolnym”, „Poradnik Językowy” 2015, nr 1, s. 69-78
2012, Wpływ kontekstu na znaczenie niektórych zaimków nieokreślonych, „Poradnik Językowy” 2012, nr 1, s. 94-110.
2012, Słowotwórstwo w nauczaniu obcokrajowców [w:] Hanna Burkhardt, Robert Hammmel, Marek Łaziński [red.] “Sprache im Kulturkontext”, Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, s. 173-184.
2012, Komponenty semantyczne i pragmatyczne w definicjach słownikowych (na przykładzie opisów leksykograficznych wybranych leksemów języka polskiego) [w:] A. Mikołajczuk, K. Waszakowa [red.] „Odkrywanie znaczeń w języku”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 76-90.
2011, Polskie zaimki nieokreślone w gwarach, [w:] „Pogranicze w języku i kulturze”,
„Studia Gwaroznawcze”, tom I, Łomża 2011, s. 57-68.
2011, Kryteria poprawności językowej stosowane przez odbiorcę wypowiedzi [w:] B. Pędzich i D. Zdunkiewicz-Jedynak [red.] „Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka”, Warszawa, s. 103-119.
2010, Zwrot „porozmawiajmy jak Polak z Polakiem” przykładem uświadomionego relatywizmu konwersacyjnego [w:] A. Pajdzińska, R. Tokarski [red.] „Relatywizm w języku i kulturze”, Lublin, s. 344-359.
2010, Wykładniki językowe intensyfikacji stanu wszechogarnięcia zbioru, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 77-73.
2009, Na czym polega nieokreśloność zaimka „niejaki”?, „Prace Filologiczne”, t. LVI, Warszawa, s. 361-379.
2007, „Bóg wie kto”, „Bóg wie co”, czyli o frazach, które mogą pełnić funkcję zaimków nieokreślonych, „Poradnik Językowy”, nr 1, s. 80-91.
2007, Zarys pragmatycznej klasyfikacji leksemów polskich na części mowy [w:] „Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik” (Polyslav 10), Verlag Otto Sagner, Monachium, s. 168-177.
2007, Retoryka i erystyka na lekcjach języka polskiego (współautorstwo z Haliną Karaś) [w:] Materiały z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole”,, Warszawa.
2007, Argumentum ad absurdum jako chwyt wykorzystywany w manipulacji językowej – „Prace Filologiczne”, t.LIII, Warszawa, s. 701-713. 
2007, Argumentacja erystyczna w tekstach naukowych, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 3-4, s. 97-108.
2006, Kodeks dobrego mówcy (współautorstwo z Haliną Karaś) [w:] „Dzwonek na lekcję polskiego. Nowe treści,   tendencje i metody w dydaktyce języka polskiego” pod red. I. Masojć i R. Naruńca, Vilnius, s. 223-240.
2006, Zaimki nieokreślone w wybranych gramatykach języka polskiego [w:] „Czynić słowami” pod red. H. Karaś, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 352-366.
2005, Polifunkcyjność polskich leksemów „gdzieś” i „kiedyś” [w:] „Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik” (Polyslav 8), Verlag Otto Sagner, Monachium, s. 197-206.
2004, Leksykalne wykładniki tożsamości lub bliskości czasowej z aktem mowy, [w:] „Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 199-212.
2003, Textual, extratextual and metatextual siłence in contemporary Polish [w:] “Die Welt der Slaven. Beitrage der Europaischen Slavistischen Linguistik (Polyslav 6)“, redaktorzy tomu: Renate Blankenhorn, Joanna Błaszczak, Robert Marzari, Verlag Otto Sagner, Monachium, s. 238-247.
2002, W poszukiwaniu możliwego do wykorzystania w szkole kryterium podziału wypowiedzeń na zdania, równoważniki zdań i zawiadomienia [w:] Z problematyki kształcenia językowego, t. II, Białystok.
2000, Wiedza na temat współczesnej polszczyzny niezbędna w pracy lektora języka polskiego, "Przegląd Polonijny", nr 1, s. 163-171.
2000, Wielopoziomowość struktury leksykalnej języka naturalnego (na przykładzie współczesnej polszczyzny), [w] "Die Welt der Slaven. Beitrage der Europaischen Slavistischen Linguistik", Monachium,
206-212. 2000, Wiedza na temat współczesnej polszczyzny niezbędna w pracy lektora języka polskiego, "Przegląd Polonijny", nr 1, s. 163-171.
1998, Metatekstowe "tak" i "nie" we współczesnej polszczyźnie mówionej, (w:) "Die Welt der Slaven", Monachium.
1997, Indeksowanie cytatów z języka polskiego w tekstach angielskich i włoskich, /w:/ "Język polski w kraju i za granicą", Warszawa;
1997, "Akurat " jako wykładnik aktualizacji temporalnej wypowiedzenia /w:/ "Studia semantyczne II", /w:/ "Polono-Slavica Varsoviensia", Wydawnictwa UW, Warszawa:
1997, Włoski język polonijny, /w:/ "Najnowsze dzieje polszczyzny. Język polski poza granicami kraju", Opole.
1996, "To " jako wykładnik sytuacji, "Prace Filologiczne", t. XL, Warszawa, s. 127-134.
1996, Esponenti grammaticali dell'indice in polacco /w:/ "Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave", Padova;
1994, "To" polacco e "eto" russo come esponenti della situazione, /w:/ "Problemi di morfosintassi delle lingue slave", tom 4, Padova.
1993, Co mówimy, mówiąc "właśnie" ?, /w:/ "Polono-Slavica Varsoviensia", Wydawnictwa UW, Warszawa.
1993, Kształtowanie się polonijnego systemu antroponimicznego w Stanach Zjednoczonych /w:/ "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" tom 27.
1991, O języku urzędników, Prace Filologiczne XXXVI, Warszawa.
1991, Interpretacje pragmatyczne frazy nominalnej, "Poradnik Językowy".
1988, O przyczynie logicznej i jej wykładnikach językowych we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne”, t. XXXIV, Warszawa, s. 163-171.
1988, Gramatyczne wykładniki indeksów we współczesnej polszczyźnie [w:] „Studia nad językiem polskim”, seria: „Polono-Slavica Varsoviensia”, Warszawa.
1986, Pojęcie synonimii składniowej, „Poradnik Językowy”, z. 6, s.388-393.
1986, . Sposoby wyrażania w języku polskim tzw. przyczyny gradacyjnej [w:] M. Preysner (red.) „Język – teoria – dydaktyka”, t. 7, Kielce.
1984, O dwuznaczności spójnika „byle” (refleksje semantyczno-składniowe) [w:] M. Preysner (red.) „Język – teoria – dydaktyka”, t. 6, Kielce.
1984, Wolność języka czy wolność w języku?, „Przegląd Humanistyczny”, nr 11/12.
1981, Zdania konotowane przez polskie verba dicendi [w:] „Budowa, semantyka i łączliwość czasowników w języku polskim i rosyjskim”, Warszawa.
1981, Czy istnieje synonimia składniowa?, „Prace Filologiczne”, t. XXX, Warszawa, s. 287-297.
1980, Tożsamości logiczne a synonimy składniowe [w:] „Język – teoria – dydaktyka”, t. 4, Kielce.
1980, Walencja czasowników o znaczeniu „mówić”, „Prace Filologiczne”, t. XXIX, Warszawa, s. 41-48.
1977, Czym jest język?, „Przegląd Humanistyczny”, nr 7-8.
1977, Modelowanie w psycholingwistyce, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5.
1977, Z problemów semiotyki plakatu, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4, s. 135-142.

Artykuły popularnonaukowe

1996 - 1997 cykl felietonów językowych Pokazując język... w miesięczniku "Wydawca".
1983 - 1987 cykl felietonów językowych Aby język giętki... w "Tygodniku Polskim".

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk