Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Doktoranci pracowników Zakładu arrow mgr Jarosław Konopka  
19.05.2019.
mgr Jarosław Konopka

mgr Jarosław Konopka
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
II rok studiów doktoranckich

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

pragmatyka językoznawcza, komunikacja  werbalna i niewerbalna, problemy językowe dzieci niepełnosprawnych, metodyka nauczania języka polskiego w szkołach specjalnych

WYKSZTAŁCENIE

2014 – rozpoczęcie studiów doktoranckich w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW.
1998 – 2000 – studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej na Wydziale Pedagogicznym Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
1985 – 1990 – studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja społecznie niedostosowanych na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

od 2013 r.   Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Studiach Podyplomowych w zakresie Logopedii oraz Socjoterapii z Resocjalizacją Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
2006   Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Podyplomowych Studiach Logopedii i Neurologopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
2004 – 2013 Prowadzenie zajęć dydaktycznych we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w zakresie: pedagogiki, resocjalizacji społecznie niedostosowanych, oligofrenopedagogiki, logopedii ogólnej, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej.

PUBLIKACJE

2013 – Jarosław Konopka, Wywiad z Profesorem Józefem Krajewskim Rektorem Wszechnicy Mazurskiej w Olecku [w:] B. Falińska [red.], „Dialog pokoleń. Warmia i Mazury. Powiat Olecko”, Olecko 2013, s.
2004 – Jarosław Konopka, Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Arkusz został wykorzystany podczas ogólnopolskiego egzamin w roku 2005.
2003 – Jarosław Konopka (współautorstwo), Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Arkusz został wykorzystany podczas ogólnopolskiego egzamin w roku 2004.
2000 – Jarosław Konopka (współautorstwo), Informator o sprawdzianie dla uczniów z trudnościami w uczeniu się kończących szkołę podstawową w 2002 roku, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2000, ISBN 83- 88564-04-8.
2000 – Jarosław Konopka (współautorstwo), Informator o egzaminie dla uczniów z trudnościami w uczeniu się klasa III gimnazjum 2002 rok, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2000, ISBN 83-88564-24-2.

ORGANIZACJA KONFERENCJI

2013 – Wojewodzin, sympozjum naukowe na temat wartości humanistycznych głoszonych przez  Jana Pawła II.
2012 – Grajewo, III Powiatowa Konferencja pn. Tradycje regionalne w edukacji dzieci i młodzieży.
2006 – Rajgród, II Powiatowa Konferencja pn.  Edukacja językowa i matematyczna dzieci i młodzieży.
2003 – Grajewo, I Powiatowa Konferencja pn.  Edukacja językowa i matematyczna dzieci i młodzieży.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

4, 6, 12 listopada 2014 r., Suwałki, Łomża, Białystok – cykl wojewódzkich seminariów Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej. Wygłoszenie trzech referatów pt.  Strategia wspomaganej i alternatywnej komunikacji w edukacji niepełnosprawnych uczniów.
22 – 23 października 2009 r., Warszawa - IV. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOFEEDBACK I PSYCHOFIZJOLOGII STOSOWANEJ. Wygłoszenie referatu pt. Praktyczne wykorzystanie terapii EEGBFB u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
8 grudnia 2001 r., Warszawa (Gmina Warszawa – Centrum) – Konferencja metodyczna Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współautorstwo programu konferencji. Wygłoszenie referatu pt. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
26 maja 1999 r., Długobórz – Wojewódzka konferencja zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku poświęcona dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w NOWEJ SZKOLE. Wygłoszenie referatu pt. Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych we wspieraniu dzieci niepełnosprawnych.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

2014, udział w projekcie Towarzystwa Kultury Języka pn. Ojczysty – dodaj do ulubionych,

a także: autor wielu zrealizowanych programów celowych o charakterze edukacyjnym i społecznym, finansowanych ze środków PFRON, Wojewody Podlaskiego, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Samorządu Województwa Podlaskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk