Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Doktoranci pracowników Zakładu arrow mgr Lucyna Bagińska  
19.05.2019.
mgr Lucyna Bagińska

mgr Lucyna Bagińska
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
III rok studiów doktoranckich

WYKSZTAŁCENIE

od X 2013 studia doktoranckie w IJP

1975 – 1979 studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego
praca magisterska: Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej. Próba monografii, napisana pod kierunkiem  doc. dr hab. Edmunda Kotarskiego

PUBLIKACJE

Bagińska L., (w druku) Wielość metodologii  w rekonstrukcji językowego obrazu ekfraz na  podstawie utworów Zofii Gordziałkowskiej, po konferencji Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii. 13–14 lutego 2016, Warszawa.

Bagińska L., 2016, Językowy obraz duszy w dwóch ekfrazach poetów z różnych pokoleń dwudziestego wieku [w:] Dialog pokoleń 2, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa, s. 79-94.

Bagińska L., 2016, Językowy obraz duszy w ekfrazach z przełomu XIX/XX wieku na podstawie wybranych wierszy Zofii Gordziałkowskiej,  Adeptus nr 7, s. 102-120: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Bagińska L., 2016,The linguistic image of the soul in the ekphrases of the late-19th and early-20th century as exemplified by selected poems by Zofia Gordziałkowska,  Adeptus nr 7, s. 2-22.

Bagińska L., 2015, Poetycki dialog hipotetyczny między dwoma językowymi obrazami tego samego obrazu, [w:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi  i miasta, w literaturze, publicystyce, w tekstach kultury, red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa s. 435-448.

Bagińska L., 2012, Współczesny patriota – kto to taki?, „Polski w Praktyce”, nr 3, s. 30-32.

Bagińska L.,  2012, Koncepcja człowieczeństwa na podstawie Dziadów cz. II A. Mickiewicza, „Polski w Praktyce”, nr 1, s. 24-25.

Bagińska L., 2007, U kresu ludzkiej egzystencji – dwa obrazy przekraczania granicy świata (na podstawie IV części Dziadów i Pana Tadeusza) [w]: „Mickiewicz czytany w szkole. Materiały konferencji naukowej nauczycieli 23-25 września 2005”, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, Łódź, s.43-51.

Bagińska L. (współautorstwo), Dialog z człowiekiem i czasem. Język polski, 1998, Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, zatwierdzony przez MEN 15. 07. 1997 DKO-4015-5/97), Warszawa.

Bagińska L., 2002, Młody człowiek wobec ekspansywnej kultury masowej. Rola domu rodzinnego w eliminowaniu zagrożeń, „Gazeta Grajewska", nr 20, s.11-12.

Bagińska L., 1998, Matura, „Gazeta Grajewska",  nr 10, s. 5-6.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

2016 - Koniec końców. Powroty i początki. Konferencja Doktorantów Wydziału Polonistyki UW  z cyklu „Humanistyka XXI wieku”. 22-23 stycznia 2016. Referat na temat: Ekfraza – forma wypowiedzi inspirowana dziełem sztuki malarskiej. Geneza, powrót, metamorfoza.

2016 - Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii. 13–14 lutego 2016, Warszawa. Temat wystąpienia: Wielość metodologii w rekonstrukcji językowego obrazu ekfraz na podstawie utworów Zofii Gordziałkowskiej.

2016 - Konferencja Jubileuszowa: Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim. 18-19 czerwca 2016. Referat na temat: Językowy obraz śmierci w młodopolskich ekfrazach Zofii Gordziałkowskiej (próba holistycznego ujęcia).

2016 - VI Światowy Kongres Polonistów. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. 22.06-25.06. 2016. Temat referatu: Oblicza światów poetyckich z perspektywy kognitywnej w młodopolskich ekfrazach Zofii Gordziałkowskiej.

2016 - Konferencja Dialog Pokoleń 3. 08-09.11.2016, Warszawa, Towarzystwo Kultury Języka i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpienie: Jak dwie poetki z różnych pokoleń piszą o tym samym dziele sztuki malarskiej? (Zofia Gordziałkowska  i Zofia Szydzik o „Wyspie umarłych” Böcklina).

2016 - Konferencja naukowa Język – Obraz – Dyskurs. Bydgoszcz. 17-18 listopada 2016 roku. Tytuł referatu: Ekfraza a dzieło malarskie – interakcyjne relacje między obrazem Tycjana a wierszem K. Przerwy-Tetmajera z perspektywy kognitywnej.

2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowa Klucze 2016. 20-21 październik 2016. Tytuł referatu: Mechanizmy powstawania znaczeń odzwierciedlających najważniejsze zjawiska kulturowe z perspektywy kognitywnej (na podstawie analizy wybranych leksemów z plebiscytu na słowa miesiąca i roku).

2015 - Konferencja Naukowa zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach. Suwałki 25.07.2015. Wygłoszony referat: Posłuchajmy naszych dziadków – życie codzienne i niecodzienne mieszkańców gminy Grajewo w języku najstarszego pokolenia.

2015 - Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Świat oczyma duszy, dusza    w oczach świata. Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej”. 12 -15 października 2015 roku. Referat na temat: Językowy obraz duszy w ekfrazach Zofii Gordziałkowskiej na podstawie wybranych wierszy.

2015 - Konferencja Dialog Pokoleń 2. 4-5 listopad 2015. Warszawa.  Referat na temat: Językowy obraz duszy w dwóch ekfrazach poetów z różnych pokoleń (Z. Herberta i J. Kaczmarskiego).

2014 - Konferencja naukowa Językowy obraz świata w badaniach naukowych i w nauczaniu szkolnym, Warszawa 9 IV 2014. Wygłoszony referat: Językowy obraz kobiety w ekfrazie Kazimierza Tetmajera Danae Tycjana.

2014 - II międzynarodowa lingwistyczna konferencja on-line dla młodych naukowców, Warszawa – Żytomierz 16 IV 2014 r.
Wygłoszony referat: Językowy obraz kobiety w ekfrazach Młodej Polski.

2014 Dialog pokoleń – konferencja organizowana przez Towarzystwo Kultury Języka i Instytut Języka Polskiego UW; Warszawa 19-20 XI 2014r.
Wygłoszony referat: Dwa językowe obrazy tego samego obrazu na podstawie ekfraz z początku XX wieku i lat sześćdziesiątych tego stulecia.

2014 – Konferencja naukowa Ocalić od zapomnienia gwary Suwalszczyzny, Suwałki – 15 XII. Wygłoszony referat: Projekty gwaroznawcze realizowane z młodzieżą licealną.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk