Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Aktualności arrow Doktoranci pracowników Zakładu arrow mgr Jerzy Białomyzy  
19.05.2019.
mgr Jerzy Białomyzy

mgr Jerzy Białomyzy
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
V rok studiów doktoranckich

ZAINTERESOWANIA

pragmatyka językoznawcza, retoryka, język propagandy politycznej

WYKSZTAŁCENIE

2013 - rozpoczęcie studiów doktoranckich w Instytucie Języka Polskiego UW
1990 - magisterium na kierunku filologia polska na Filii Uniwersytetu Warszawskiego; praca magisterska pt. Elementy poetyki snu w trylogii powieściowej Emila Zegadłowicza „Uśmiech”, „Zmory”, „Motory” napisana pod kierunkiem doktora Ryszarda Chodźko;
2000 - studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej, Wszechnica Mazurska w Olecku;
2007 - studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach;
2012 - studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

2017 - Nasz język ojczysty: etyka i wstetyka słowa, referat Analiza językowa komentarzy redakcyjnych publikowanych w "Nowinach Sokólskich" pod kątem funkcji perswazyjnej zawartych w nich implikatur.

2016 - Międzynarodowa konferencja naukowa „MOWA-CZŁOWIEK-ŚWIAT: perswazja językowa w różnych dyskursach”, Gdańsk.

2016 - Warsztaty gwaroznawcze – Augustów; referat Zachowania niewerbalne i ich wpływ na skuteczność komunikacji.

2016Dialog pokoleń III, Warszawa, referat Przekraczanie granic językowych, kulturowych i religijnych w mowie mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka, napisany wspólnie z dr hab. Elżbietą Wierzbicką-Piotrowską.

2015 - II Konferencja Naukowe „Słowozofia. Logos – filozofia słowa”, Białystok, referat Gry jako nowa forma edukacji.

2015 - Dialog pokoleń II, Warszawa, referat Językowe środki perswazji i manipulacji w soft tabloidzie "Nowiny Sokólskie" - wybrane aspekty.

 

2014 – Dialog pokoleń – konferencja organizowana przez Towarzystwo Kultury Języka i Instytut Języka Polskiego UW; wygłoszony referat: Dwa pokolenia, dwie polszczyzny. Wpływ języka "prostego" na komunikację ludzi starszych z młodzieżą.

2013 Media w kulturze. Kultura w mediach. – konferencja zorganizowana przez Katedrę Kultury Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL w Lublinie; wygłoszony referat: Implikatury i presupozycje w języku polskiego polityka.

 

WYKAZ PUBLIKACJI

Sprawozdanie z konferencji naukowej Kontynuacja badań Oskara Kolberga w Polsce północno - wschodniej, Olecko, 8 maja 2014 r., (w:) "Poradnik Językowy", nr 6/2015

Białomyzy J., Bialomyzy P., Dwa pokolenia, dwie polszczyzny. Wpływ języka "prostego" na komunikację ludzi starszych z młodzieżą, (w:) Dialog pokoleń, pod red. E. Wierzbickiej -Piotrowskiej, Warszawa 2015, s. 285-292.

Białomyzy J., Implikatury i presupozycje w języku polskich polityków na podstawie wybranych przykładów (w:) Medialne reprezentacje kultury, pod red. A. Dudy, KUL, Lublin 2015, s. 137-152.

Białomyzy J., Analiza językowa komentarzy redakcyjnych publikowanych w „Nowinach Sokólskich” pod kątem funkcji perswazyjnej zawartych w nich implikatur (w:) Rozprawy komisji językowej, t. LXIV, pod red. I. Jaros, Łódź 2017, s.13-29.

Białomyzy J., Treści presuponowane i implikowane za pomocą danych liczbowych służących jako argument w wypowiedziach polskich polityków (w:) Perswazja językowa w różnych dyskursach, t. 1 pod red. Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz, UG, Gdańsk 2017, s. 251-264.

Białomyzy J., Gry jako nowa forma edukacji (w:) Logos – filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod. Red. E. Gorlewska, K. Andruczuk, UwB, Białystok 2017, s. 242-248.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk